Trên đời vạn vật của chung
Thành riêng bởi một người dùng mà thôi!
Một người riêng với một người
Hai người có thể nên đôi vợ chồng?

Cho mây, nắng uốn cầu vồng
Cho mưa, trời hóa cánh đồng biếc xanh?
Yêu mình, em nhận ra anh
Thương người, anh nhận ra mình đang yêu!

Cho mây, nắng uốn cầu vồng, cho mưa, trời hóa cánh đồng biếc xanh? (Ảnh: toplist.vn)

Thời gian chung biết bao nhiêu
Thành riêng đêm mọc giữa chiều dừng trôi?
Ai cho đi một khoảng trời
Đời ban riêng đủ một người để yêu!

Ai cho nhiều nhận được nhiều
Ai yêu tin nhận được điều tin yêu?
Riêng chung đến cả rong rêu
Mỗi sinh mệnh được chia đều chốn tiên.

Nguyễn Quốc Văn