Quê hương có phải là cánh đồng
Vàng hương lúa mới chín oằn bông
Quê hương có là triền đê nhỏ
Cánh diều em thả ước mơ trong

Quê hương có phải là dòng sông
Thuyền ai rẽ sóng ngược xuôi dòng
Quê hương có là xuồng ba lá
Mái chèo khuấy động nước mênh mông

Quê hương có phải là cánh đồng. Vàng hương lúa mới chín oằn bông. (Ảnh: Mytour)

Quê hương có phải là con đường
Có hàng hoa sứ ngát mùi hương
Quê hương có là người em nhỏ
Tựa cửa trông chờ bóng người thương…

Quê hương có phải cái cầu ao
Mẹ tôi giặt chiếu thuở năm nào
Quê hương có phải là góc bếp
Tuổi thơ gầy rộc, mắt xanh xao

Quê hương có phải cái cầu ao. Mẹ tôi giặt chiếu thuở năm nào. (Ảnh: pinterest.com)

Quê hương có phải chiếc chiếu manh
Dỗ ngủ em tôi giấc ngọt lành
Quê hương có phải là cánh võng
Tiếng ai kẽo kẹt lúc sang canh…

Quê hương có phải là cha mẹ
Sớm trưa mưa nắng vẫn đi về
Quê hương có phải là anh chị
Bè bạn với ta suốt tuổi thơ.

Quê hương có phải là anh chị. Bè bạn với ta suốt tuổi thơ. (Ảnh: pinterest.com)

MK

Từ Khóa: