“Nhân chi sơ” lâu rồi được hiểu,
Con người sinh ra vốn tốt lành,
Nhưng bối cảnh dòng đời xô đẩy,
Xấu xa do ngoại tác mà thành.

Rồi tranh cãi “bản” kia thiện, ác?
Sao đời chỉ ác mới thành công
Bao loài đẹp, khỏe, khôn nhất mực
Nay gần tuyệt chủng hoặc diệt vong.

“Nhân chi sơ” lâu rồi được hiểu. Con người sinh ra vốn tốt lành. (Ảnh: Ttvn.vn)

Bao nẻo luân hồi luôn như thế
Chết đây cùng nghĩa với sinh kia
Già, trẻ nghĩa gì – vòng tương tục
Đã sinh đồng nghĩa với dòng mê.

“Chi sơ” nên quán tới “bổn lai”
Gốc cội là “sơ” vốn vô tai
Ác độc luân hồi dày thêm họa
Đắm mê – đia ngục, dậy đi ai.

Bao nẻo luân hồi luôn như thế. Chết đây cùng nghĩa với sinh kia. (Ảnh: YouTube)

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.news||591c9c341__

Ad will display in 09 seconds