Kiếp đoạn trường, kiếp đoạn trường!
Gió mưa vần vũ bất thường tiết Xuân
Hán Hồ đen kịt khí âm
Tai ương bùng phát chính tâm kê đồ

Thông tin bưng bít mê hồ
Bao người vong mạng trước cơ hiểm nghèo
Chỉ mành lắt lẻo chuông treo
Khắp nơi tức tưởi dân nghèo khóc than

Bịt bùng lối tắt nẻo ngang
Cách ly dịch bệnh, hoang mang tột cùng
Có câu: gieo ác gặt hung
Thà rằng khuấy nước ngàn sông vạn hồ

Thà khuấy động nước nghìn sông, chứ không được làm động lòng người tu Đạo - H3
Thà khuấy động nước nghìn sông, chứ không được làm động lòng người tu Đạo. (Ảnh: NTDTV)

Chớ nên bức hại người tu
Tránh ngày quả báo thiên thu khiếp hồn
Vẫn còn cơ đặng sinh tồn:
Sớm nghe Chân tướng – cội nguồn Phúc âm

Hướng về vô lượng Phật ân
Tìm xem sách “Chuyển Pháp Luân” khắc tường
Nhắn ai trong kiếp đoạn trường
Pháp Luân Đại Pháp: con đường bình an…

videoinfo__video3.dkn.news||a3d00e646__

Ad will display in 09 seconds