Đêm
Nghe tiếng sương rơi
Đoán
Sáng mai trời nắng

Khát
Người từ kiếp trước
Đang uống từng hớp trăng

Thương
Người từng ấm lạnh
Bây giờ thành xa xăm

Ảnh: Pixabay.com

Biết
Tự trong sâu thẳm
Em vẫn còn yêu anh

Hiểu
Nhân gian đau khổ
Trái Đất đang ngày tàn

Ngộ
Muốn cứu nhân loại
Chỉ sáng đường Đức, Tâm…

Clip ý nghĩa: Tính khí càng ôn hòa thì phúc báo càng dày sâu

videoinfo__video3.dkn.news||830fd9b79__