Người giàu hay người nghèo
Người khôn hay người dại
Vô danh hay vĩ đại
Số phận đều giống nhau
Sinh, trụ, hoại rồi diệt?

Sinh ra không tự biết
Sống chỉ nuôi cái chết
Sau đêm là ban ngày
Sau dấu chấm là hết
Không gian và thời gian!

Quý nhất là tính mạng
Cũng phải lật sang trang
Cớ sao không buông bỏ
Tìm ý nghĩa đời mình
Ở trong chân, thiện, nhẫn?

Ai cũng có phúc phận
Như vũ trụ xoay vần
Từ tối ra ánh sáng
Sinh mệnh tâm đức ấm
Vĩnh hằng trên cao tầng…

Clip ý nghĩa: Sông có khúc, người có lúc, vạn sự tùy duyên không tranh đấu thì hạnh phúc đong đầy

videoinfo__video3.dkn.news||8d12f6814__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: