Vệt nắng hồng
Lơ lửng rơi
Bên thềm vắng
Có những khoảnh khắc đầy vơi
Khỏa mơ hồ chới với muôn khoảng lặng

Hoàng hôn trắng
Ngu ngơ buồn
Mơ tiền kiếp
Ngào ngạt một vùng trăng suông
Nỗi nhớ niềm thương dâng trùng trùng điệp điệp.

Nỗi nhớ niềm thương dâng trùng trùng điệp điệp. (Ảnh: veltra.com)

Dòng mơ thiếp
Bủa tim lỗi
Thì thầm khúc duyên nghiệp
Chuông ngập ngừng buông lời sám hối
Mái chèo lững thững vượt sóng lơi

Gió không lời
Lan nhè nhẹ
Ngày nối ngày diệu vợi
Bao ân tình lặng lẽ chứa chan
Giọt nắng hạnh miên tràn muôn lối.

Mái chèo lững thững vượt sóng lơi. (Ảnh: Ibiblio.org)

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.news||91ddfd416__

Ad will display in 09 seconds