Dường như là gió
Dường như là mây
Dường như là cỏ
Dường như là cây…

Mùa thu lạ quá
Đợi ta đâu đây
Mùa thu gần quá
Xiết ghì vòng tay.

Mùa thu lạ quá đợi ta đâu đây, mùa thu gần quá xiết ghì vòng tay. (Nguồn ảnh: mindprana.com)

Ta khát thu say
Nồng nàn hơi thở
Trái tim cuồng vỡ
Cuốn vào hư vô.

Bất chợt cơn mưa
Ngang qua lòng phố
Níu neo niềm nhớ
Giữa chiều ngẩn ngơ.

Bất chợt cơn mưa ngang qua lòng phố, níu neo niềm nhớ giữa chiều ngẩn ngơ. (Nguồn ảnh: singlemum.vn)

Dường như là gió
Dường như là mây
Dường như là cỏ
Dường như là cây…

Mùa thu thật lạ
Đốt lòng ta say!

Kim Hạnh

Từ Khóa: