Bao kiếp trầm luân vòng lưu lạc
Trong mê nghiệp chướng đã cuộn đầy
Một sớm tỉnh bừng nghe Phật Pháp
Nghìn năm trôi tựa áng mây bay!

Một sớm tỉnh bừng nghe Phật Pháp, nghìn năm trôi tựa áng mây bay! (Nguồn ảnh: pinterest)

Người đến người đi đâu có hay
Nhân gian: màn diễn kiếp mê này
Nguyện ước ngàn xưa chờ Phật Chủ
Mong mỏi Hồi Hương thoát đọa đầy

Nguyện ước ngàn xưa chờ Phật Chủ, mong mỏi Hồi Hương thoát đọa đầy (Nguồn ảnh: DKN)

Gió mưa một trận, mưa một trận
Kìa sớm Vườn Xuân hoa mãn khai!
Vũ trụ hân hoan ca tụng mãi
Muôn vạn hào quang xuất thế bay!…

Đường Văn