Em đâu rồi? Em của ngày xưa
Trả tôi lại một thời xa vắng
Mối tình đầu, tôi giấu trong khoảng lặng
Khúc nhạc đầu dang dở chẳng thành câu.

Em đâu rồi? Tìm em giữa mùa ngâu
Cầu Ô Thước đã đến ngày chưa nhỉ?
Anh lục tìm, tìm em trong tâm trí
Khắc khoải nửa đời, tìm em giữa mùa ngâu

Em đâu rồi? Tìm em giữa mùa ngâu. Cầu Ô Thước đã đến ngày chưa nhỉ? (Ảnh: Pinterest.com)

Anh tìm em, em ở nơi đâu?
Trong tiếng thở của thời gian rất nhẹ
Anh tìm em, tìm trong lặng lẽ
Mải miết tìm, tìm em giữa mùa ngâu

Mầu thời gian của mối tình đầu
Cứ xanh mãi, xanh màu tình trẻ
Anh tìm em, người em nhỏ bé
Cứ đến mùa … ngâu lại nhớ tìm em.

Anh tìm em, tìm trong lặng lẽ. Mải miết tìm, tìm em giữa mùa ngâu. (Ảnh: Pinterest.com)

Bình An