Đêm qua trong giấc mơ mòng
Thoảng nghe có tiếng tơ lòng gửi trao
Dù quyết không, cũng nao nao
Thôi xin, tôi chẳng khi nào gật đâu

Bởi hoa chưa độ thắm màu
Mới vừa hé nụ dám đâu vội vàng
Mẹ tôi cảnh báo rõ ràng:
Tơ tình, còn trẻ, đừng màng, tội thân

Bởi hoa chưa độ thắm màu. Mới vừa hé nụ dám đâu vội vàng. (Ảnh minh họa: Pinterest.com)

Vậy xin tỏ thật xa gần
Đến ai có ý cầu thân với mình
Rất áy náy đã vô tình
Lỗi thì xin nhận nhưng tình không trao

Sợ tiếng như cánh bướm nào
Cứ rập rình lượn, sà vào… lại bay!

Lỗi thì xin nhận nhưng tình không trao. (Ảnh minh họa: Pinterest.com)

Hòa Nguyễn

 

Từ Khóa: