Tài phú là bình an
Giá trị là sinh mệnh
Khi thế nhân dịch bệnh
Tiền vô ích mà thôi

Chớ trách đất oán Trời
Thảy đều do tội-nghiệp
Luân hồi bao ức kiếp
Lầm lỗi tích tụ nhiều

Đừng nghe ‘nói một chiều’
Đừng khinh nhờn Phật Pháp
Tránh làm điều tà ác
Tránh giả dối, đấu tranh

Sinh tử có lằn ranh
Thần giúp người Thiện đức
Khi đứng bên bờ vực
Lựa chọn ở mỗi người

Thân muốn được thảnh thơi
Tâm cần Chân-Thiện-Nhẫn
Cõi lòng không vấy bẩn
Họa loạn ắt xa rời

Thân muốn được thảnh thơi/Tâm cần Chân-Thiện-Nhẫn. Ảnh: Tĩnh Tuệ.

Phân biệt rõ Chính-tà
Trân trọng người tu luyện
Nhận Phúc âm trời biển
Nhân quả ở nhãn tiền

Nhắn nhủ người hữu duyên:
Chuyển Pháp Luân“, hãy đọc
Khi thế gian trượt dốc
Có Giác Giả độ nhân…

Clip: Thần Phật bảo hộ cho ‘người tín Thần Phật’ như thế nào?

videoinfo__video3.dkn.news||4e9cbeafb__