Tiếng cu gáy ngọn tre làng
Nắng như rót mật mùa vàng bội thu
Lưng còng cõng những khúc ru
Tháng năm đong tiếng sấm ù vào mưa

Tiếng cu gáy ngọn tre làng, nắng như rót mật mùa vàng bội thu (Nguồn ảnh: 500px.com)

Duối rơi đỏ quả sân chùa
Nén nhang lẹm cháy giấc mơ tuổi già
Nắng chiều xén nửa hiên nhà
Đụn rơm tựa ấm vài ba trái bầu. 

Duối rơi đỏ quả sân chùa, nén nhang lẹm cháy giấc mơ tuổi già (Nguồn ảnh: 500px.com)

Thoáng đưa gió phía sân sau
Dạ hương lẳng lặng khoe màu trời đêm
Ta về nhặt lại tiếng em
Nhặt vành nón lá bỏ quên giữa đồng,

Ta về nhặt lại tiếng em, nhặt vành nón lá bỏ quên giữa đồng (Nguồn ảnh: asiatouradvisor.com)

Cánh diều còn lại khung không
Gốc tre trơ tiếng mõ lòng gọi chim!

Trọng Liên