Lộc vừng mọc cạnh Hồ Gươm
Cành sa mặt nước cành vươn lên trời
Hoa buông chuỗi ngọc đỏ ngời
Bóng xa tháp cổ soi vời lung linh

Hoa buông chuỗi ngọc đỏ ngời, bóng xa tháp cổ soi vời lung linh (Nguồn ảnh: mytour.vn)

Lá vàng mấy chiếc rơi nhanh
Đậu lên mặt nước dập dềnh nắng trưa
Nhớ về Tả Vọng khi xưa
Ơi con rùa lớn bây giờ ở đâu?

Lá vàng mấy chiếc rơi nhanh, đậu lên mặt nước dập dềnh nắng trưa (Nguồn ảnh: 36phophuong.vn)

Quang Côn

Từ Khóa: