Kể từ ngày Vũ Xương thành Vũ Hán
Hoàng Hạc Lâu bị đập nát ven sông?
Chữ phồn thể mất hồn ra giản thể
Bầy quạ đen che hết bóng hạc vàng?

Khói sóng sông được thay bằng khí độc
Mèo trắng đen chỉ ăn thịt loài mèo?
Đến vi rút cũng luyện thành chiến sĩ
Diệt văn minh nhân loại mấy ngàn năm?

Nơi đâu ăn ở bất nhân thì thiên tai nhân họa thảy đều giáng xuống. (Ảnh: Shutterstock)

Hồ Bắc ơi, ai vĩnh viễn xa xăm
Nhiễm dịch nặng bao người đang ngã xuống!
Hãy quay lại giữ ngàn năm truyền thống
Cứu được người cùng Vũ Hán – Vũ Xương…

Clip hay: Trong thập tử nhất sinh, thái độ phi thường sau đây sẽ giúp bạn thoát nạn!

videoinfo__video3.dkn.news||b6864a7ef__

Từ Khóa: