Em cô đơn,
Mà mùa thu quá rộng.
Chạm vào đâu cũng là khoảng trống,
Người ơi!…

Chạm vào đâu cũng là khoảng trống, Người ơi!… (Nguồn ảnh: juoppa.blogspot.com)

Gửi vào thu một chút yêu cho em
Một ánh mắt gần, một nụ cười quen
Một nồng nàn hơi thở,
Một cái chạm mong manh mà ngân lên lan toả,
Như trời chiều run rẩy
Chỉ bởi một cánh chim…

Gửi vào thu một chút yêu cho em, một ánh mắt gần, một nụ cười quen (Nguồn ảnh: Pinterest)

Thu qua đi,
Khoảng cách mùa thu đã quá rộng.
Chạm vào đâu cũng là khoảng trống,
Người ơi!…

Bùi Thanh Huyền

Từ Khóa: