Bước xuống hà sa nhuốm bụi trần
Áo Kim cởi bỏ, khoác áo Nhân
Phiêu du đã biết bao nhiêu mộng
Nặng gánh bao đời sao thoát thân?!

Bước xuống hà sa nhuốm bụi trần. Áo Kim cởi bỏ, khoác áo Nhân. (Ảnh: pinterest.com)

Lặng ngắm hà sa nơi tối tăm
Thấy mình yếu ớt đến vô cùng
Rưng rưng khóc thương cho số mệnh
Biết được ngày nao về Thiên cung?!

Lặng ngắm hà sa nơi tối tăm. Thấy mình yếu ớt đến vô cùng. (Ảnh: pinterest.com)

Vạn dặm lênh đênh đợi đến thời
Anh hùng nuôi chí ngóng mây trôi
Đường xa vạn dặm rồi cũng tới
Lên chiếc thuyền Kim trở về Trời.

Hồng Nhung