Đường về nhà, bóng chiều mau tối
Có chi hay, dừng bước ghé ngang
Vẳng bên tai, tiếng nhạc thanh nhàn
Mỗi sáng sớm, mỗi chiều quen thuộc

Vẳng bên tai, nhạc tiếng thanh nhàn. Mỗi sáng sớm, mỗi chiều quen thuộc (Ảnh: facebook.com)

Ôi cuộc sống, bao điều nhộn nhịp
Người đua chen, được mất khóc cười
Đời nối tiếp, đời đời vẫn thế
Đụn đất kia, lớp lớp anh hùng

Đường rộng lớn, trải dài Pháp lý. Tạ ân Sư, dẫn lối, dõi trông. (Ảnh: wordpress.com)

Đường rộng lớn, trải dài Pháp lý
Tạ ân Sư, dẫn lối, dõi trông
Trăm triệu người, chung một tấm lòng
“Rừng liễu qua, thôn trang hiện bóng”.

Công Doanh