Màu tím năm xưa vẫn nhớ ư?
Mười hai ly rượu một thuyền thơ
Đò ơi! Chở khách hay trăng đó?
Nặng trĩu ân tình thuở ấu thơ…

Ta say rồi! Bến nước sông Hương
Hồn trắng trong lòng rộng mến thương
Mỗi chén đầy vơi ly rượu cạn
Mỗi dòng thơ chảy ý sầu vương…

Đò ơi! Chở khách hay trăng đó? nặng trĩu ân tình thuở ấu thơ… (Nguồn ảnh: mytour.vn)

Say một lần ư? Mãi mãi say?
Thời gian cuốn hút vạn trang dày,
Những bài thơ viết chưa người họa
Trăng vẫn ôm thuyền mặc gió lay…

Màu tím thân thương màu tím Huế
Dòng đời trôi chảy chẳng phôi pha,
Người xưa cách biệt lòng chưa trọn
Hương sắc bao năm vẫn đậm đà

Màu tím thân thương màu tím Huế, dòng đời trôi chảy chẳng phôi pha (Nguồn ảnh: Pinterest.com)

Bích Dư

Từ Khóa: