Tìm mãi nhân gian một lối đường
Thiên trường địa cửu nửa màn sương
Trăm năm say tỉnh trong cơn mộng
Vạn kiếp mê man chẳng tỏ tường.

Trăm năm say tỉnh trong cơn mộng. Vạn kiếp mê man chẳng tỏ tường. (Ảnh: Pinterest.com)

Ai truyền Đại Đạo trong trần thế
Trăm triệu tâm hồn xa cố hương
Phản bổn quy chân tầm chính lộ
Trợ Pháp tùy Sư tấm can trường.

Người đời mê mải trăm ngàn sự. Danh lợi tình thù trông thấy thương. (Ảnh: Pinterest.com)

Người đời mê mải trăm ngàn sự
Danh lợi tình thù trông thấy thương
Dung nhẫn từ bi truyền chân tướng
Ngăn trước họa tai một bước đường.

Vũ Hoàng

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.news||91ddfd416__

Ad will display in 09 seconds