Bước trên thang mây
Gập ghềnh rêu phủ
Khói lam thấp thoáng chiều
Đàn chim trời về tổ
Tôi lạc vào phiêu diêu

Bước trên thang mây, gập ghềnh rêu phủ (Nguồn ảnh: mytour.vn)

Bồng bềnh cầu mây chân em qua
Ẩn hiện trong sương áo chàm sơn nữ
Bên ché rượu cần
Nồng nàn hương lúa

Bồng bềnh cầu mây chân em qua, ẩn hiện trong sương áo chàm sơn nữ (Nguồn ảnh: booking.com)

Em gái H’Mông
Quanh điệu khèn ngập gió
Ảo huyền từng nhịp bước chân
Lời yêu thương trao nhau vấn vít
Đêm chợ tình vừa đến đã bình minh…

Trang Nhung