Mặt trời lặn vào huyền diệu
Mấy canh là mấy thẳm sâu
Côn trùng râm ran nức nở
Đêm cùng ta đi bên nhau

Đêm đưa ta vào tĩnh lặng
Xa xa vẳng tiếng ru hời
Chát mặn mồ hôi áo mẹ
Vọng về từ thuở nằm nôi

Đêm đưa ta vào tĩnh lặng, xa xa vẳng tiếng ru hời (Nguồn ảnh: girly.vn)

Đêm đưa ta về dĩ vãng
Miếng trầu cay tiễn người đi
Sông quê đò ngang nặng chuyến
Ai hay đâu cuộc phận ly…

Đêm đưa ta vào thương nhớ
Gió hoang vấp trước hiên nhà
Người xưa mãi không về nữa
Một chiều hóa đá vọng phu

Người xưa mãi không về nữa, một chiều hóa đá vọng phu (Nguồn ảnh: Pixabay)

Bình minh ru vào giấc ngủ
Chập chờn sáng tối mông lung
Mới hay đêm dài mộng mị
Dòng trôi trôi đến vô cùng

Trang Nhung

Từ Khóa: