Lạnh lùng đơn lẻ Sen hồng
Dịu dàng trăng tới ủ nồng gót chinh
Bâng khuâng trăng ghé ru tình
Búp sen dào dạt lung linh êm đềm.

Lạnh lùng đơn lẻ Sen hồng. Dịu dàng trăng tới ủ nồng gót chinh. (Ảnh: Facebook)

Trăng lơ đãng đợi gió mềm
Dìu làn sen mảnh cuối thềm đọng hương
Trăng ngân nga khúc vô thường
Đắm tình Sen khẽ nhẹ nương bóng thiền.

Đắm tình Sen khẽ nhẹ nương bóng thiền. (Ảnh: iFuun)

Ngọt ngào nửa ảnh trăng nghiêng
Giấu mình Sen chắt tình riêng đượm nồng…

Nguyên Trân, 01/2016