Chớp mắt trôi qua một kiếp người
Bi thương ái lạc gió mây trôi
Đôi tay trắng đến, đi tay trắng
Được mất hơn thua trả lại đời.

Chớp mắt trôi qua một kiếp người. Bi thương ái lạc gió mây trôi. (Ảnh: Pinterest.com)

Khổ sở làm chi những đua tranh
Nhân ái yêu thương giữ để dành
Mai này chuyển kiếp còn cơ hội
Đá nở hoa thơm phước thiện lành.

Mai này chuyển kiếp còn cơ hội. Đá nở hoa thơm phước thiện lành. (Ảnh: Pinterest.com)

Tĩnh lặng mà nghe tiếng trái tim
Cố hương quên mất lạc nẻo tìm
Hình như có tiếng ai đang gọi
Hãy trở về mau kẻo lỡ duyên.

Kim Thoa

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.news||0c40b247b__

Ad will display in 09 seconds