Chiều se sắt heo may tua táp lá
Bông cúc rơi nghe nhờn nhợt đông về
Trên bến cũ lạc bầy chim lẻ bạn
Ngơ ngác vàng tia nắng loãng vùng quê

Trên bến cũ lạc bầy chim lẻ bạn, ngơ ngác vàng tia nắng loãng vùng quê (Nguồn ảnh: Pixabay)

Thu đang rơi nỗi buồn lan man trôi
Màu sương khói vu vơ chiều thu muộn
Đừng vội tắt ơi chiều vàng lốm đốm
Để anh về gom chút tím hoàng hôn

Đừng vội tắt ơi chiều vàng lốm đốm, để anh về gom chút tím hoàng hôn (Nguồn ảnh: Maxpixel.net)

Ngày quá mỏng đêm dày thêm cô đơn
Càng thăm thẳm hút heo trong chiều vắng
Tiếng gió hú hay muôn ngàn tiếng vọng
Một mình anh một mình anh không em…!

Tiếng gió hú hay muôn ngàn tiếng vọng, một mình anh một mình anh không em…! (Nguồn ảnh: Pxhere.com)

Đăng Kim