Lại thêm mùa nữa… Giáng Sinh

Ta về niệm lại lời kinh nguyện cầu

Chúa nơi tim, Chúa trên đầu

Miền thăm thẳm vẫn đắm màu yêu thương.

Thánh ca rộn giữa giáo đường

Ta đi lạc giữa đêm trường phù hoa,

Tuổi trôi trên những tháp ngà

Mà chưa thuộc được Thánh ca của mình!


Đức tin… gửi đấng an lành

Để cây Thánh giá tim mình… trổ hoa?

Hồng Oanh