Gửi ở đâu một khối tình
Mênh mông trời đất mà hình vẫn không
Lênh đênh lỡ cỡ giữa dòng
Niềm vui chợt ngọt, cõi lòng lại cay

Gửi ở đâu một khối tình, mênh mông trời đất mà hình vẫn không (Nguồn ảnh: Pinterest)

Sương chiều gợi nhớ hương say
Cốc đời chạm cốc, bóng ngày chạm đêm
Mênh mang khối nước tình duyên
Chìm trong đáy những con thuyền xa xưa

Sương chiều gợi nhớ hương say (Ảnh: vantho.net)

Ai ngồi đơn bóng bên bờ
Tìm sao lại được tuổi thơ khi nào.

Quang Côn