Đấu đá chính trị dường như chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại ở Trung Nam Hải, vì sao vậy?… 

Nhìn vào lịch sử của ĐCSTQ sẽ thấy: Mỗi lần kế nhiệm, ắt có đảo chính. Sau khi Mao Trạch Đông chết, Hoa Quốc Phong kế nhiệm, ngay sau đó đã có đảo chính.

Sau đó Hồ Diệu Bang bị phế truất, đây cũng là một cuộc đảo chính vì ĐCSTQ đã không triệu tập một uỷ ban trung ương để bãi nhiệm Hồ Diệu Bang. 

Tiếp đó Triệu Tử Dương cũng bị phế truất và Giang Trạch Dân lên nắm quyền, đây cũng là một cuộc đảo chính.

Hồ Cẩm Đào lên nắm quyền cũng có xảy ra đảo chính. Lúc ấy mọi người tưởng rằng Giang Trạch Dân sẽ đưa 3 chức: Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân uỷ Trung ương nắm giữ từ Đại hội 16 năm 2002 giao cho Hồ Cẩm Đào, nhưng không ngờ Trương Vạn Niên đã ‘rút súng’ yêu cầu Hồ Cẩm Đào phải đồng ý để Giang Trạch Dân làm Chủ tịch Quân uỷ Trung ương thêm 2 năm nữa. Đây vẫn được tính là một cuộc đảo chính.

Sau Hồ Cẩm Đào là đến lượt Tập Cận Bình. Ông Tập lên nắm quyền không lâu thì Bạc Hy Lai đã phát động đảo chính. Khi bị kết án, khuôn mặt Bạc Hy Lai rất bình thản như thể vị trí của ông Tập phải ở trong tay ông ta.

Tại sao kịch bản ‘mỗi lần kế nhiệm, ắt có đảo chính’ luôn xảy ra ở nội bộ ĐCSTQ, người nào cũng có thể tìm một lý do để đảo chính? Câu trả lời chính là: từ cái ngày đầu tiên ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã thiếu mất một thứ rất quan trọng, đó là ‘tính hợp pháp’ của việc chấp chính. 

Vậy thì tính hợp pháp của chính quyền dựa vào điều gì, tại sao nói ĐCSTQ là chính quyền không có tính hợp pháp, và nếu không có tính hợp pháp thì chính quyền ấy sẽ ra sao?

Vương triều nhà Hán phải lý giải về tính hợp pháp trong việc chấp chính của mình

Lần dò trong lịch sử, việc đề cập đến tính hợp pháp của chính quyền bắt đầu từ thời nhà Hán. Tại sao lại là nhà Hán? Bởi vì vương triều Đại Hán rất đặc thù, Hán Cao Tổ Lưu Bang là phường áo vải bình dân mà có được thiên hạ.

Khi nhìn vào đoạn lịch sử bắt đầu từ thời Hiên Viên Hoàng Đế đến nhà Hán là khoảng 2000 năm, thì tất cả những vị xưng Đế đều là hậu duệ của Hiên Viên Hoàng Đế. Ví như Ngũ Đế gồm Hiên Viên Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn; thì 4 Đế sau là hậu duệ của Hiên Viên Hoàng Đế. 

Người khai sáng triều Hạ là Đại Vũ Vương là cháu đời thứ 4 của Hiên Viên Hoàng Đế. Đế Khốc (trong Ngũ Đế) có 2 quý phi; quý phi đầu sinh được Khí (棄) – Thuỷ tổ của nhà Chu, quý phi thứ 2 sinh được Khế (契) – Thuỷ tổ nhà Thương . Do đó thấy rằng, Tứ Đế thêm vào 3 người khai sáng 3 triều Hạ – Thương – Chu, họ đều là hậu duệ của Hiên Viên Hoàng Đế.

Hơn nữa Trung Quốc thời đó thuộc về chính trị quý tộc, người làm Đế hay xưng Vương họ đều là truyền đời, bao gồm cả nhà Tần. Tổ tiên của Tần Thuỷ Hoàng cũng là đời sau của Hiên Viên Hoàng Đế. Do đó trước nhà Hán, những Đế hay Vương đều là huyết thống kế thừa và là hậu duệ của Hiên Viên Hoàng Đế.

Còn Hán Cao Tổ Lưu Bang lại là dân thường áo vải. Trong ‘Sử ký – Hán Cao Tổ bản kỷ’ sẽ thấy Lưu Bang tên Quý (1), là con trai thứ tư trong một gia đình bình dân, có cha là Lưu Đại Thúc, có mẹ là Lưu Đại Ma, chỉ ghi chép đơn giản như vậy chứ không nói rõ về lai lịch như thế nào. 

Do đó xuất hiện một vấn đề: Lưu Bang với xuất thân bình dân, 3 năm phản Tần, 4 năm diệt Sở, hoàng vị của ông là đoạt được. Nếu Lưu Bang có thể đoạt thì người khác cũng có thể đoạt như vậy. Nhưng lúc đó Lưu Bang vẫn chưa nghĩ về vấn đề này. 

Cuộc tranh luận về tính hợp pháp của ‘Thang – Vũ cách mạng’ thời Hán Cảnh Đế

Đến thời Hán Cảnh Đế đã có một cuộc thảo luận nhỏ giữa các cố vấn của vua về chủ đề ‘Thang – Vũ cách mạng là đúng hay sai’, nhưng cũng có liên quan đến tính hợp pháp việc chấp chính của nhà Hán. 

Thang là Thành Thang Vương, người thảo phạt vua Kiệt nhà Hạ để lập ra nhà Thương. Vũ là Chu Vũ Vương, người thảo phạt vua Trụ nhà Thương để lập ra nhà Chu. 

‘Cách mạng’ ở đây không phải là cách mạng bạo lực giết chóc được giảng trong chủ nghĩa Mác – Lênin, mà là ‘Thiên mệnh biến cách’ (sự thay đổi của Thiên mệnh). Khi một vị quốc vương làm việc xấu rất nhiều, ông Trời sẽ không cần người đó nữa, vương triều ấy khí số đã tận, ông Trời sẽ lập một người có đức để đoạt thiên hạ, đây gọi là ‘Thiên mệnh biến cách’.

Khi tranh luận có 2 luồng ý kiến, một luồng do người nghiên cứu học thuyết Đạo gia là Hoàng Sinh làm đại biểu, luồng còn lại là do người nghiên cứu học thuyết Nho gia là Viên Cố Sinh làm đại biểu.

Hoàng Sinh nói rằng ‘Thang – Vũ cách mạng’ là sai, bởi vì ông cho rằng: nếu quốc vương làm chuyện hoang đường, đại thần có trách nhiệm can gián để vị ấy sửa chữa sai lầm, chứ không phải là lật đổ rồi để mình làm quốc vương. Do đó Hoàng Sinh cho rằng Thang – Vũ ‘dĩ hạ phạm thượng’ là sai. 

Viên Cố Sinh nghe vậy phản bác Hoàng Sinh, ông nói rằng: nếu Thang – Vũ sai, thế thì Hán Cao Tổ năm xưa lật đổ vương triều nhà Tần là sai sao?

Đoạn biện luận trên của Hoàng Sinh và Viên Cố Sinh đã khiến Hán Cảnh Đế bị hãm trong vòng lẩn quẩn mà không cách nào giải thích được tính hợp pháp của vương triều nhà Hán. Bởi vì nếu ‘Thang – Vũ cách mạng’ là đúng, vậy thì những người khác cũng có thể tạo phản để lật đổ nhà Hán; còn nếu phủ định ‘Thang – Vũ cách mạng’, thế thì chẳng phải cũng phủ định Hán Cao Tổ Lưu Bang hay sao?

Đến thời Hán Vũ Đế thì vấn đề này mới được giải đáp một cách hoàn mỹ. 

Khái niệm ‘quân quyền Thần thụ’ trong ‘Thiên nhân tam sách’ do Đổng Trọng Thư đề xuất cho Hán Vũ Đế

Năm 141 TCN, Hán Cảnh Đế băng hà, Hán Vũ Đế Lưu Triệt năm ấy 16 tuổi kế vị. Hán Vũ Đế là một trong 4 Thiên cổ nhất đế (2), được mệnh danh là ‘hùng tài đại lược’. 

Chàng thiếu niên tuổi trẻ tài cao ấy đã nhận thức được tầm quan trọng của tính hợp pháp của một chính quyền. Trong ‘Tư trị thông giám’ ghi lại rằng, sau khi kế vị Hán Vũ Đế đã ban bố một chiếu thư hỏi vấn đề như sau: “Quân vương ba triều Hạ – Thương – Chu nhận mệnh từ Trời, dấu hiệu ở đâu? Biến hoá của thiên tai dị tượng, vì cớ gì mà xuất hiện”. 

Thời cổ đại, Hoàng đế hạ chiếu để trưng cầu ý kiến trị quốc của đại thần gọi là ‘sách vấn’ (策問, hỏi về sách lược), đại thần trả lời thì gọi là ‘đối sách’ (對策, đối đáp sách lược).

Sau khi Hán Vũ Đế đề xuất vấn đề đó, có một vị đại Nho là Đổng Trọng Thư đã giải đáp vấn đề của Hán Vũ Đế một cách rất hệ thống và đầy đủ. Hán Vũ Đế xem xong lại hỏi tiếp, tức là ‘sách vấn’ lần 2, Đổng Trọng Thư lại trả lời, Hán Vũ Đế ‘sách vấn’ lần 3, Đổng Trọng Thư lại trả lời, tổng cộng 3 lần như vậy gọi là ‘Tam sách’ (三策). Bởi vì lúc ban đầu Đổng Trọng Thư có đề cập đến một khái niệm gọi là ‘Thiên nhân tương dữ’, tức là mối quan hệ giữa Trời và người; do đó Đổng Trọng Thư 3 lần ‘đối sách’ đó được gọi chung là ‘Thiên nhân tam sách’ (天人三策).

Nội dung đề cập trong chiếu thư của Hán Vũ Đế chính là vấn đề về tính hợp pháp của một chính quyền: dựa vào điều gì để làm Hoàng đế, dựa vào điều gì để chấp chính? 

Điều này đã được Đổng Trọng Thư trả lời một cách hoàn mỹ trong ‘Thiên nhân tam sách’, gói gọn trong 4 chữ: Quân quyền Thần thụ – Quyền vua Trời trao. 

Khái niệm ‘quân quyền Thần thụ’ mà Đổng Trọng Thư đề xuất trong ‘Thiên nhân tam sách’ chính là việc Hán Cao Tổ Lưu Bang có được thiên hạ là nhờ Thiên mệnh. Nhưng vương triều có thể tiếp tục hay không thì không chỉ xem Thiên mệnh, mà phải xem thêm quốc vương của quốc gia đó có thể hành sự theo Thiên đạo hay không. 

Trong ‘Thiên nhân tam sách’, Đổng Trọng Thư viết rằng quốc vương phải làm được 4 điểm: “Thuận theo Trời đứng bên Đạo, bác ái vô tư, rải rộng đức làm điều nhân, thiết lập Lễ Nghĩa” (Pháp Thiên lập Đạo, bác ái vô tư, bố đức thi nhân, thiết nghĩa lập lễ). 

Nói cách khác, khái niệm ‘quân quyền Thần thụ’ thiết lập tính Thần Thánh của của quyền lực Hoàng đế; đồng thời cũng đặt ra giới hạn cho quyền lực Hoàng đế, phải hành sự theo Thiên đạo. Nếu Hoàng đế làm hại bách tính, tàn bạo hoang dâm chính là đi ngược với Thiên đạo, khi đó các loại ‘thiên tai dị tượng’ sẽ xuất hiện. Nếu Hoàng đế không hối cải sẽ dẫn đến việc vị ấy và vương triều sụp đổ.

ĐCSTQ là chính quyền không có tính hợp pháp

Trong lịch sử Trung Hoa hay thế giới, khi một chính quyền mới thành lập, nó phải chứng minh được tính hợp pháp của nó là dựa vào điều gì để chấp chính? Trung Quốc cổ đại là ‘quân quyền Thần thụ, huyết thống kế thừa’ (quyền vua Trời trao, huyết thống kế thừa), còn ở xã hội phương Tây, tính hợp pháp của chính phủ đến từ bầu cử của dân chúng. 

Nhưng nếu ai đó hỏi ĐCSTQ dựa vào điều gì để chấp chính, nó không thể nói ‘quân quyền Thần thụ’ vì nó giảng Vô Thần luận, nó cũng không có văn hoá bầu cử dân chủ, do đó ngay từ những ngày đầu thành lập, ĐCSTQ đã không có tính hợp pháp. 

Không có tính hợp pháp sẽ mang đến một vấn đề, chính là: bởi vì chính quyền không hợp pháp, dẫn đến người đứng đầu ở đó cũng không hợp pháp, cho nên người ấy không cách nào ngăn được người khác dùng thủ đoạn không hợp pháp để cướp đoạt quyền lực.

Người đứng đầu không có tính hợp pháp, người ấy dựa vào điều gì để yêu cầu người khác phải hợp pháp? Do đó thấy rằng cứ mỗi lần thay đổi người lãnh đạo ĐCSTQ thì ắt xảy ra đảo chính, mà điều này được nhiều chuyên gia nhìn nhận rằng đó là nguyên nhân của những màn đấu đá chính trị kịch liệt ở Trung Nam Hải, thậm chí kích hoạt một cuộc đảo chính có thể dẫn tới việc ĐCSTQ diệt vong.

ĐCSTQ đã không có tính hợp pháp, hơn nữa lại còn đi ngược Thiên đạo, tàn hại bách tính, mỗi lần trải qua các cuộc vận động là xuất hiện những cái chết ‘bất thường’; thêm vào đó, trong những năm gần đây ở mảnh đất Trung Quốc xuất hiện liên tiếp ‘thiên tai dị tượng… vậy nên chiểu theo khái niệm ‘quân quyền Thần thụ’ khi nhìn về nội chính hay hiện tượng bên ngoài, đều có thể thấy rằng chính quyền ấy sẽ đi đến bại vong.

Mạn Vũ

(1) Trong gia đình bình dân, con trai cả đến con trai thứ 4 được đặt tên theo thứ tự là Bá, Trọng, Thúc, Quý. Chữ Bá trong Tây Sở Bá Vương có ý rằng Hạng Vũ là ‘anh cả’ trong các vương được phong. 

(2) Thiên cổ nhất đế: chỉ 4 vị Hoàng đế tài ba nhất trong lịch sử Trung Hoa gồm: Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông và Khang Hy.