Tự cổ chí kim, bậc quân vương có được thiên hạ là nhờ nhân đức, mà đánh mất thiên hạ cũng là bởi không có lòng nhân…

Mạnh Tử nói: “Thời Tam Đại đắc được thiên hạ là bởi nhân đức, mất thiên hạ là bởi bất nhân. Quốc gia hưng thịnh, suy bại, hay tồn vong cũng như thế. Thiên tử bất nhân, không thể giữ được quốc thổ khắp bốn biển. Chư hầu bất nhân, không giữ được xã tắc. Khanh đại phu bất nhân, không giữ được tông miếu. Sỹ thứ dân bất nhân, không giữ được tứ thể. Ngày nay ghét tử vong mà lại thích bất nhân, cũng như ghét say mà lại thích uống rượu vậy”.

Tần Mục Công khoan dung nhân đức xá tội tử hình cho nông phu được phúc báo

Trong văn hóa truyền thống, những người gìn giữ được đạo đức nhân nghĩa sẽ đem lại cho bản thân thiện quả và phúc báo. Câu chuyện dưới đây về Tần Mục Công là một minh chứng cho nội hàm văn hóa này.

Thời Xuân Thu, Tần Mục Công có một khu chăn thả gia súc ở Kỳ Sơn, trong đó nuôi rất nhiều ngựa quý. Một hôm có mấy con ngựa chạy đi mất, viên quan quản lý khu chăn thả vô cùng sợ hãi vì nếu đại vương phát hiện ra thì nhất định ông sẽ bị xử trảm. Ông dáo dác chạy đi tìm tứ phía, tới khi đến một thôn trang thì thấy có xương ngựa dưới chân núi gần đó. Nghĩ rằng dân làng đã ăn thịt ngựa của nhà vua rồi, nên viên quan đùng đùng nổi giận định đem tất cả 300 người nông dân đi xử tử hình. Nhưng tự ý quyết định thì lại sợ Tần Mục Công nổi giận, nên ông dẫn họ đến chỗ Mục Công để báo cáo, rằng họ đã ăn thịt mấy con ngựa quý ở khu chăn thả, cần phán xử tử hình. Tần Mục Công nghe xong không những không nổi giận mà còn dịu giọng nói rằng, mấy con ngựa này là thịt nạc tinh, coi như ta ban thưởng để họ uống rượu. Kết quả là toàn bộ 300 nông phu đều được xá tội tử hình, vui mừng trở về nhà.

Mấy năm sau, khi giao chiến với Tấn Huệ Công, đội quân của Tần Mục Công rơi vào tuyệt cảnh. Không chỉ tính mệnh nhà vua khó giữ được, mà binh sỹ của ông cũng bị quân địch bao vây, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Đúng lúc ấy một nhóm binh sỹ cưỡi ngựa xông đến, hỗ trợ quân đội của Tần Mục Công chiến đấu. Những người này vô cùng dũng mãnh, khiến toàn bộ quân Tấn phải rút chạy. Sau khi thoát khỏi hiểm nguy về đến nơi an toàn, Mục Công bày tỏ sự cảm kích đối với nhóm binh sỹ dũng cảm kia, đồng thời hỏi họ là quân đội ở đâu. Họ trả lời rằng, chúng thần chính là những nông phu trước đây ăn thịt ngựa quý của đại vương mà được đại vương xá tội tử hình.

Tần Mục Công khoan dung nhân đức xá tội tử hình cho nông phu được phúc báo
Tần Mục Công bởi có tấm lòng rộng rãi nhân đức nên khi rơi vào nghịch cảnh mà vẫn được đắc cứu. (Ảnh minh họa: kknews.cc)

Tần Mục Công khoan dung nhân đức, một niệm thiện đã khiến bản thân ông được đắc cứu. Người trong tâm nhân đức thiện lương, dùng thiện đối đãi người khác thì nhất định sẽ nhận được phúc báo.

Lời kết

Nỗ lực thực hiện đạo đức nhân nghĩa, dùng tâm nhân ái thiện đãi người sẽ có được phúc báo. Lấy nhân đức làm gốc, tôn sùng đạo đức thì từ các cá nhân cho đến cả xã hội đều tường hòa tốt đẹp, sẽ hình thành nên một vòng tuần hoàn thiện lương, khiến quốc gia hưng thịnh lâu dài, phồn vinh thịnh vượng.

Theo Minh Huệ Net
Kiến Thiện biên dịch