‘Đời người sống chẳng đầy trăm 
Mà ôm ấp những ngàn năm ưu phiền’ (*)
Thiên tai dịch bệnh triền miên 
Thoắt đi lại đến nơi miền thế nhân
Có khi diễn biến âm thầm
Có khi bùng phát muôn dân kinh hoàng 
Xếp hàng mua sắm khẩu trang 
Ngăn ngừa đại dịch dễ dàng thế sao?
Mấy phen Hồ Bắc lao đao
Mấy phen Vũ Hán thương đau ngút trời 
Mấy phen quạ bủa khắp nơi 
Mấy phen nhân thế tơi bời lo toan…
Tính sao mới đặng chu toàn
Quý thay sinh mệnh bạc vàng khó mua 
Lê dân bách tính quan vua
Hỏi ai ‘khôn khéo’ được qua luật Trời?
Có câu: Họa đáo tùy nơi
Cao xanh chiếu cố cho người thiện lương 
Ác tà cảm ứng tai ương 
Sống Chân Thiện Nhẫn, Phật luôn độ trì 
Ân trên vốn sẵn từ bi
Truyền ban Đại Pháp cũng vì chúng sinh
Gặp khi biến cố điêu linh 
‘Chân ngôn chín chữ’ an bình cứu nguy (**)
Luân hồi đến đến đi đi
Nghiệp chồng thêm nghiệp thiếu gì trái ngang
Nên cần đạo đức hồi thăng
Tu chùa tu chợ không bằng tu Tâm 
Hữu duyên đọc “Chuyển Pháp Luân” (***)
Họa tai bay biến, lụy trần tránh xa 
Chúc cho nhân thế muôn nhà
Tỏ minh chân tướng, tường hòa an yên!…

[F.B: Vô danh cư sỹ].

(*) Cổ ngữ – Nguyên văn: “Nhân sinh bất mãn bá/ Thường hoài thiên tuế ưu”.(**)Chân ngôn chín chữ [thành tâm] niệm:
“Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”
(***)✅ “Chuyển Pháp Luân”: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp giảng về nguyên lý Chân Thiện Nhẫn giúp cho bản thể, uy đức, tâm tính và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html