Long lanh sen hạ trở mùa
Sóng sánh thuyền nan nhẹ bóng
Mỏng mảnh hương mềm lắng đọng
Ngan ngát giọt huyền mái khua

Dịu dàng sắc tím hoa mua
Bối rối bước qua ngần ngại
Ngập ngừng sợ chiều đi mãi
Lưu luyến một sợi tình tơ.

Long lanh sen hạ trở mùa. Sóng sánh thuyền nan nhẹ bóng. (Ảnh: Twitter)

Trở trăn từng khúc duyên mơ
Man mác quyện trầm gót mỏi
Chới với giữa vùng đá sỏi
Lẳng lặng tỏa mọng môi thơ

Lao xao cỏ rối thênh chờ
Dập dìu bướm ong mê mài
Nghiêng nghiêng tàng cây lặng trái
Êm đềm che phủ dấu hoan…

Trở trăn từng khúc duyên mơ. Man mác quyện trầm gót mỏi. (Ảnh: Dinhvanlinh/flickr.com)

Nguyên Trân, 06/2016