Chiều 7/2, ông Vương Đình Huệ – Phó Thủ tướng được trao quyết định giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. 

Theo cổng thông tin điện tử Chính phủ, quyết định để ông Huệ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, thay vào đó tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 được Bộ Chính trị thông qua cùng ngày 7/2. Cũng trong quyết định này, ông Hoàng Trung Hải sau khi thôi chức Bí thư Hà Nội, sẽ giữ chức Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tiểu ban này do ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư, làm trưởng ban.

Ông Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, có học vị Giáo sư, Tiến sĩ. Kinh qua nhiều chức vụ, từ trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) đến vị trí gần đây nhất là Phó Thủ tướng, ông Huệ gắn nhiều với lĩnh vực kinh tế.

Ở vai trò Phó Thủ tướng, ông Huệ giúp Thủ tướng Xuân Phúc theo dõi, điều hành các Bộ, Ngành: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi. Ông còn kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước.

Ông Huệ cũng đóng vai trò chỉ đạo khi Việt Nam tham gia các hội nghị đàm phán kinh tế đa phương.

Trước đó, ông Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương từ năm 2012 đến 2016; Bộ trưởng Tài chính từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2012; Tổng kiểm toán Nhà nước từ năm 2006 đến 2011. 

Giai đoạn làm Phó Thủ tướng (từ 2016 đến 2017), ông Huệ còn kiêm nhiệm vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Vị trí này liên quan đến việc quản lý, điều hành nhiều vấn đề vĩ mô ngoài lĩnh vực kinh tế.

Người tiền nhiệm của ông Vương Đình Huệ là ông Hoàng Trung Hải (60 tuổi), đã trải qua hơn 4 năm giữ chức Bí thư Hà Nội. Ông Hải làm Bí thư Hà Nội từ ngày 5/2/2016 đến nay. Trước đó, ông Hải là Phó Thủ tướng trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được phân công phụ trách khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất.

Vào ngày 10/1/2020, ông Hải bị Bộ Chính trị cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II – Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II).