Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều trường ĐH quyết định ngừng tập trung học sinh, chuyển sang học trực tuyến sau lễ.

Theo Pháp Luật & Bạn Đọc, danh sách 19 trường ĐH cho học sinh nghỉ, chuyển sang học trực tuyến cụ thể là:

1. ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội

2. ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội

3. ĐH Tài nguyên và Môi trường

4. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội

5. ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

6. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội: Cho sinh viên nghỉ học từ ngày 4/5 – 8/5.

7. ĐH Bách khoa Hà Nội: Học online từ ngày 4/5 – 9/5.

8. ĐH Ngoại thương:

– Sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh học không học tập trung từ ngày 4/5/2021 đến hết ngày 16/5/2021.

– Các lớp học phần tín chỉ được bố trí thi tập trung trong thời gian học trực tuyến nói trên tạm thời hoãn tổ chức thi cho đến khi có thông báo mới.

9. Học viện Tài chính

10. Trường ĐH Mỏ – Địa chất: Từ ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

11. Trường ĐH Giao thông vận tải: Từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

12. Trường ĐH Thủy lợi: Từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

13. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Hoãn thi từ ngày 4/5 – 9/5.

14. ĐH Sư phạm Hà Nội 2: Từ ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

15. Khoa luật – ĐH Quốc gia Hà Nội

16. Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

17. ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải: Triển khai học trực tuyến ngày 4/5 – 7/5

Có thể bạn quan tâm: