Hỏi: Do bất cẩn, tôi không đeo rọ mõm và xích cho chó khiến một người bị thương. Trong trường hợp này, ngoài bồi thường cho người bị hại, tôi có bị phạt gì không và mức phạt là bao nhiêu? (Xuân Anh, Hà Nội)

Trả lời:

Căn cứ Điểm c khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, chủ sở hữu không được thả rông súc vật trên đường bộ.

Về trách nhiệm bồi thường, Điều 603 Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu rõ:

– Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác.

– Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

– Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

– Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Trong trường hợp này, lỗi hoàn toàn do chủ sở hữu vật nuôi (không đeo rọ mõm, xích) khiến con chó gây ra tai nạn cho người khác. Do đó, bạn phải bồi thường cho người bị hại. Tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng của sự việc, mức độ bồi thường do hai bên thỏa thuận với nhau.

Bên cạnh đó, căn cứ vào Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, bạn có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt như sau:

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000 đồng – 300.000 đồng khi thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng.

– Phạt tiền 600.000 – 800.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó/mèo hoặc không xích giữ, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

– Phạt tiền 500.000 đồng-1.000.000 đồng đối với hành vi để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác.

Như vậy, theo thông tin cung cấp, bạn có thể bị xử phạt hành chính 700.000 đồng-1.100.000 đồng cho 2 hành vi thả rông động vật ở nơi công cộng và không rọ mõm đeo xích. Nếu hành vi đó gây thiệt hại tài sản cho người khác (ví dụ hỏng xe máy, điện thoại…) có thể bị phạt tiền 500.000 đồng-1.000.000 đồng. Tổng mức xử phạt hành chính có thể lên tới 2.100.000 đồng.

Ngoài ra, theo Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2017, bạn có thể bị truy cứu hình sự về “Tội vô ý làm chết người” nếu động vật gây chết người. Mức phạt phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm. Phạm tội làm chết 2 người trở lên, bị phạt tù 3-10 năm.

Thanh Thanh (Tổng hợp)