Theo Bộ Y tế, sáng 21/1, lễ triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 Covivac sẽ được tổ chức tại Hà Nội

Đây là vắc xin Covid-19 “made in Việt Nam” thứ 2 được Bộ Y tế cho phép tiêm thử nghiệm trên người. Nghiên cứu do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và Trường đại học Y Hà Nội triển khai trong 3 giai đoạn.

Dự kiến mũi tiêm đầu tiên vắc xin Covivac thực hiện vào ngày 20/2 và sẽ có 120 tình nguyện tham gia tiêm thử vắc xin, nhằm đánh giá an toàn và liều tiêm hiệu quả nhất.

Vắc xin Covivac do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC, Bộ Y tế) tại Nha Trang nghiên cứu, phát triển. TS Dương Hữu Thái, Viện trưởng IVAC, cho biết giai đoạn 1 của thử nghiệm lâm sàng kéo dài trong 3 tháng.

Nếu các giai đoạn thử nghiệm lâm sàn thuận lợi, cho kết quả tốt, Covivac được cấp phép, đi vào sản xuất đầu năm 2022, với công suất ban đầu khoảng 60 triệu liều/năm; giá thành phù hợp với người Việt Nam.