Sau hơn 5 tháng đưa ra dự thảo, ngày 1/7/2018 tới đây, công an xã, phường, thị trấn sẽ được trang bị súng theo quy định của Thông tư mới vừa được Bộ Công an thông qua.

Mới đây, trong Thông tư 17/2018/TT-BCA về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ quy định, từ ngày 1/7/2018, công an xã, phường, thị trấn sẽ được trang bị súng, theo Tuổi Trẻ

Cụ thể, tại điểm e, khoản 1 Điều 3 và Điều 4 của thông tư này, công an xã, phường, thị trấn được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau:

  1. Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su.
  2. Hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay, găng tay bắt dao, áo giáp, dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, các loại vũ khí thô sơ.

Ngoài ra, các lực lượng trên thuộc tỉnh ngoài được trang bị súng cũng được xem xét trang bị tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, bom, mìn, lựu đạn, các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho các loại súng được trang bị.

Khôi Minh