Ngày 11/7/2019 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước.

Theo đó, mức phạt tiền đối với hành vi giao, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, công năng của tài sản là 1-100 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm.

Riêng với hành vi sử dụng ôtô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh không đúng tiêu chuẩn, sử dụng ôtô vào mục đích cá nhân sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, Nghị định 63 áp dụng với các tổ chức cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức khác thành lập theo quy định pháp luật về hội, các doanh nghiệp, cơ quan Đảng, tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Sử dụng tài sản công không đúng mục đích có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cũng theo Nghị định 63/2019/NĐ-CP, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức; Trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Theo báo An ninh Thủ đô, tùy tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Pháp luật Việt Nam cho biết, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi này là 01 năm. Riêng các hành vi vi phạm hành chính đối với tài sản công là nhà, đất và tài sản có kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thì thời hiệu xử phạt là 02 năm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.