Hỏi: Tôi vừa bị kiểm tra sổ tạm trú và công an nói đã quá hạn 5 tháng nên thu chứng minh thư hẹn ra phường làm lại sớm. Trong trường hợp này tôi có bị xử phạt hay không? (Hoàng Vân, Hà Nội)

Trả lời:

Theo Điều 17 Thông tư 35/2014/BCA quy định, sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định của Luật Cư trú và có thời hạn tối đa là 24 tháng.

Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết thời hạn, nếu tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn muốn tạm trú thì phải đến công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn; thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú.

Như vậy, để sổ tạm trú hết hạn mà không đi đăng ký hay gia hạn thêm thì cá nhân, tổ chức đã vi phạm về Quy định quản lý cư trú và bị xử phạt hành chính.

Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP phạt tiền 100.000-300.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  • Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
  • Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.
  • Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú hoặc không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ gia hạn tạm trú, bao gồm:

  1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
  2. Sổ tạm trú.
  3. Đối với học sinh, sinh viên, học viên ở tập trung trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; người lao động ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động thì phải có văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo danh sách.

Ngân Hà (Tổng hợp)