Hỏi: Tôi đang muốn mua mảnh đất nhưng sổ đỏ lại đứng tên người vợ. Đất này là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Sau này nếu có tranh chấp thì việc chuyển nhượng có cần chữ ký của người chồng không? (Thùy Diễm, Phú Thọ) 

Trả lời:

Theo Điều 43 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 và Nghị định 126/2014/NĐ-CP:

– Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng, cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân…

– Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng.

– Trường hợp chia tài sản chung, hoa hồng, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Như vậy, sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đứng tên một mình vợ thì chưa thể khẳng định 100% là tài sản riêng. Tuy nhiên, theo quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, để cấp bìa đỏ đứng tên cá nhân Văn phòng nhà đất sẽ yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh đó là tài sản riêng.

– Nếu mảnh đất là tài sản riêng của người vợ, người chồng không có quyền đối với tài sản. Người vợ toàn quyền chuyển nhượng, giao dịch.

– Nếu là tài sản chung của cả hai vợ chồng, người vợ không thể tự ý mua bán. Tuy nhiên, người chồng có thể ủy quyền (bằng văn bản có xác nhận của cơ quan chức năng) để thực hiện giao dịch.

Trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu người vợ đưa ra giấy tờ chứng minh mảnh đất đó là tài sản riêng. Nếu đó tài sản riêng, bạn có thể mua mà không cần chữ ký của người chồng. Ngược lại, nếu đó là tài sản chung, người vợ có trách nhiệm cung cấp giấy ủy quyền, giấy xác nhận đồng ý việc mua bán do người chồng ký và có xác nhận của cơ quan chức năng.

Quang Minh (Tổng hợp)