100 chiếc xe đạp năng lượng mặt trời được đặt ở 3 trạm trong khuôn viên làng đại học Thủ Đức giúp sinh viên thoải mái di chuyển giúp, vừa chủ động thời gian lại đồng thời rèn luyện sức khoẻ.
 

videoinfo__video3.dkn.news||__

Nguồn video: Thanh Niên

Hoàng Kỳ