Tháng 5/2018, tôi bị cảnh sát giao thông thổi phạt và lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi đi sai làn đường. Sau đó, do gia đình có việc riêng nên đến tháng 7/2018 tôi mới đi nộp phạt. Vậy xin hỏi tôi có bị phạt thêm gì không? (Hoàng Trung, Quảng Ninh).

Theo quy định tại khoản 1, Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và Điều 5 Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, phải nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt.

Nếu quá thời hạn trên thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và nếu mỗi ngày chậm nộp thì sẽ phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Ngoại trừ các trường hợp chậm nộp phạt khi hoãn thi hành quyết định xử phạt.

Số ngày chậm nộp phạt tính cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định và tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày người vi phạm hành chính nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt.

Như vậy, số tiền nộp phạt = tổng số tiền phạt chưa nộp + (tổng số tiền phạt chưa nộp x 0,05% x số ngày trễ).

Căn cứ theo thông tư số 105 Luật Giao thông đường bộ 2014 thì cách xác định thời gian để tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt như sau:

– Trường hợp quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày giao nhận quyết định xử phạt theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.

– Trường hợp quyết định xử phạt được gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm thì ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật bưu chính.

– Trường hợp người bị xử phạt không có xác nhận ngày giao nhận quyết định xử phạt, không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ, nhưng không thuộc trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 12 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Ngoài ra, đối với trường hợp bị tạm giữ giấy tờ, nếu quá thời hạn hẹn nhưng người vi phạm chưa tới giải quyết, mà vẫn điều khiển phương tiện hoặc đưa phương tiện tham gia giao thông sẽ bị áp dụng xử phạt như hành vi không có giấy tờ.

Theo đó, người điều khiển mô tô, xe máy không có giấy phép lái xe bị phạt tiền từ 800.000-1.200.000 đồng; không có giấy phép lái xe đối với mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên bị phạt tiền từ 4.000.000-6.000.000 đồng.

Vũ Loan