Tôi muốn hỏi những loại phương tiện vận tải nào bắt buộc phải gắn camera hành trình và nếu ô tô dùng để kinh doanh vận tải hàng hóa không gắn các thiết bị giám sát thì bị xử phạt như thế nào? (Trung Đức, TP. HCM).

Theo Điều 67 Luật Giao thông đường bộ thì doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô phải có đủ các điều kiện như phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe.

Ngoài ra, Nghị định số 86/2014 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô như sau: Ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo rơ móoc, sơ mi rơ móoc hoạt động kinh doanh vận tải và ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình.

Điều 14 của Nghị định này quy định lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các xe chưa được lắp đặt trước ngày 1/12/2014 như sau:

– Trước ngày 1/7/2015 đối với xe taxi, xe đầu kéo rơ móoc, sơ mi rơ móoc, sơ mi rơ móoc hoạt động kinh doanh vận tải.

– Trước ngày 1/1/2016 đối với ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên.

– Trước ngày 1/7/2016 đối với ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn.

– Trước ngày 1/1/2017 đối với ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn.

– Trước ngày 1/7/2018 với ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

Theo Điều 24 Nghị định 46/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: Phạt tiền từ 1.000.000-2.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không gắn thiết bị giám sát hành trình hoặc gắn thiết bị nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định.

Vũ Loan