Giống như ở sông Tô Lịch, một góc hồ Tây trên phố Nguyễn Đình Thi (Hà Nội) đã có nhiều thay đổi sau khi thí điểm xử lí bằng công nghệ Nano của Nhật Bản.

Khu vực thí điểm được quây tôn có diện tích 1.000 m2. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, nước tại đây đã chuyển màu trong hơn, không còn màu xanh đặc trưng của tảo, đồng thời mùi hôi cũng đã giảm hẳn.

Một góc hồ Tây trên phố Nguyễn Đình Thi đã có nhiều thay đổi. (Ảnh: Dân Việt)

Có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt giữa nước ở bên trong và bên ngoài. Nước đã được xử lý, màu trong hơn, có cá bơi. Nước ngoài vùng xử lý ô nhiễm, cá chết.

Bên trái là nước đã được xử lý. Bên phải là nước ngoài vùng xử lý. (Ảnh: Dân Việt)

Theo báo Giadinh.net, dự án được thực hiện từ ngày 16/5/2019 cùng thời điểm với thí điểm trên sông Tô Lịch.

Dựa theo kết quả phân tích lấy mẫu độc lập đối chứng riêng vào ngày 01/07/2019 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường), so sánh với kết quả phân tích tại thời điểm trước khi tiến hành thí điểm ngày 14/5/2019, các thông số ô nhiễm đều giảm mạnh và đạt giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Nước hồ Tây trong vắt sau 1,5 tháng thí điểm xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản. (Ảnh: Giadinh.Net)

Cụ thể, chỉ số nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 giảm từ 23 mg/l xuống 16,2 mg/l (giảm 1,4 lần, đạt tiệm cận cột B1 quy định ≤15mg/l), nhu cầu oxy hóa học COD giảm từ 61 mg/l xuống còn 43 mg/l (giảm 1,42 lần, đạt cột B2 quy định ≤50mg/l), chất rắn lơ lửng trong nước TSS giảm từ 84 mg/l xuống còn 22 mg/l (giảm 3,8 lần, tiệm cận cột A1 quy định ≤20mg/l), hàm lượng oxy hòa tan DO đạt giá trị 8,36 mg/l (đạt cột A1 quy định ≥6mg/l).

Bằng mắt thường cũng dễ dàng nhìn thấy cá tung tăng bơi lội dưới nước hồ. (Ảnh: Dân Việt)

Theo kết quả phân tích của Viện Công nghệ Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Vi khuẩn Coliform giảm từ 7.300 MPN/100ml xuống còn 150 MPN/100ml (giảm 48 lần, đạt cột A1 quy định ≤2500 MPN/100ml), E.coli giảm từ 290 MPN/100ml xuống còn 4 MPN/100ml (giảm 72 lần, đạt cột A1 quy định ≤20 MPN/100ml).

Video: Hà Nội mở cửa xả Hồ Tây dẫn nước vào sông Tô Lịch – VnExpres

videoinfo__video3.dkn.news||cc2a9f3a8__

Ad will display in 09 seconds