Tại một số chốt CSGT làm nhiệm vụ trên đường tôi thấy công an thu tiền người vi phạm tại chỗ. Vậy những trường hợp nào CSGT phạt tiền tại chỗ và mức phạt bao nhiêu tiền? (Văn Huy, TP. HCM).

Tại Khoản 1, Điều 56, Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính không lập biên bản được áp dụng trong các trường hợp phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân và 500.000 đồng đối với tổ chức.

Theo đó, người có thẩm quyền xử phạt phải xé biên lai (do Bộ Tài chính in) trao cho tổ chức hoặc cá nhân vi phạm nộp phạt tại chỗ. Khoản tiền CSGT thu trực tiếp sẽ được nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Cụ thể, việc xử phạt tại chỗ chỉ áp dụng đối với những vi phạm đã rõ, không phải xác minh, khung hình phạt được quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm không có tiền hoặc không đủ tiền nộp phạt tại chỗ thì phải ghi rõ vào mặt sau của quyết định xử phạt là: “Vì tôi chưa có đủ tiền nộp phạt”. CSGT làm nhiệm vụ sẽ giữ lại các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, sổ kiểm định lưu hành phương tiện hoặc bảo hiểm xe.

Một số lỗi bị phạt tại chỗ như sau:

Theo Khoản 3, Điều 6, Nghị định 171/2013/NĐ-CP, người tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau:

– Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ.

– Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

– Chở theo 2 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Vũ Loan