Hỏi: 7 năm trước tôi đóng BHXH tại công ty ở quê, sau đó nghỉ việc, chuyển ra Hà Nội sinh sống. Hiện nay, tôi đi làm lại và công ty mới yêu cầu em nộp sổ bảo hiểm cũ, nhưng do bận nên chưa thể về quê lấy sổ ngay. Vậy tôi có thể đóng bảo hiểm mà không cần sổ cũ hoặc có thể làm 2 sổ BHXH không? (Trúc Anh, Quảng Ninh) 

Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 47, Bộ luật lao động 2012, khi chấm dứt hợp đồng, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH; giấy tờ khác.

Bên cạnh đó, Quyết định số 595/QĐ-BHXH nêu:

  • Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên và thời gian đóng không trùng nhau, cơ quan BHXH sẽ thu hồi tất cả các sổ, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng… vào sổ mới.
  • Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên, có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, cơ quan BHXH sẽ hoàn trả số tiền người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Như vậy, mỗi người chỉ được cấp 1 sổ BHXH trong suốt quá trình lao động đến khi nghỉ chốt sổ nghỉ hưu. Do đó, bạn phải có trách nhiệm cung cấp sổ BHXH được cấp để công ty mới đóng và chốt bảo hiểm khi bạn thôi việc.

Ngoài ra, người tham gia BHXH không được phép có nhiều sổ. Nếu có từ 2 sổ trở lên, buộc phải làm thủ tục gộp sổ để cấp sổ mới. Khi thu hồi sổ người đóng bảo hiểm có thể được xem xét hoàn trả một tiền đã đóng trùng (nếu có).

Trường hợp này, bạn đã thôi việc ở công ty cũ và được trả sổ BHXH, do đó không thể làm 2 sổ. Bạn nên thu xếp về quê lấy sổ BHXH để nộp cho công ty mới.

Thế Tam (Tổng hợp)