Cho tôi hỏi, trường hợp phạm tội nào thì được xét cho hưởng án treo? Và khi hưởng án treo có được rời khỏi nơi cư trú không? (Hùng Thắng, Quảng Ninh).

Theo Điều 65 BLHS 2015, khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù thì tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 1 năm đến 5 năm.

Người được hưởng án treo đã chấp hành được 1/2 thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục, tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2 lần trở lên thì tòa án có thể buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Theo quy định pháp luật, những người phạm tội đang hưởng án treo vẫn được rời khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, khi người này đi khỏi nơi cư trú từ một ngày trở lên cần phải khai báo tạm vắng theo khoản 3 Điều 64 Luật Thi hành án hình sự năm 2015.

Bên cạnh đó, nếu người được hưởng án treo muốn thay đổi nơi cư trú thì cần phải có văn bản đồng ý cho thay đổi nơi cư trú của tòa án đã ra quyết định áp dụng án treo dựa trên quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 35/2014/TT-BCA.

Vũ Loan