Tôi nhận nuôi 2 con sau khi ly hôn và chồng cũ đồng ý chu cấp tiền nuôi các con hàng tháng là 4 triệu. Nhưng hiện tại anh ấy không còn gửi tiền nuôi các con nữa. Vậy xin hỏi chồng tôi có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không? (Hồng Nhi, Bắc Giang).

Theo Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con: Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Đồng thời, điều 110 Luật này quy định: Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con.

Đối với trường hợp người chồng vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng thì bạn có quyền đề nghị cơ quan thi hành án dân sự nơi ra quyết định ly hôn buộc anh ấy thực hiện đúng hình thức và mức cấp dưỡng.

Ngoài ra bạn có thể nhờ các tổ chức như ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em hoặc Hội Liên hiệp phụ nữ có ý kiến, văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự buộc người chồng phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 186 Bộ luật hình sự năm 2015, nếu người nào đủ khả năng tài chính nhưng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng khiến người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với hình phạt là cảnh cáo; cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Vũ Loan