Lịch sử là môn thi có kết quả thấp nhất tại TP. HCM khi hơn 80% thí sinh có điểm thi dưới trung bình.

Ngày hôm nay (9/7), Sở Giáo dục & Đào tạo TP. HCM đã nhập liệu xong điểm thi THPT quốc gia.

Đáng chú ý nhất trong kết quả thi các môn là Lịch sử, với khoảng 28.000 thí sinh dự thi, nhưng có tới 80,9% bài thi có điểm dưới trung bình; 19,1% học sinh đạt điểm trên trung bình. Số thí sinh đạt điểm giỏi (từ 8 trở lên) vô cùng ít ỏi chỉ chiếm 0,36%. Môn Lịch sử hoàn toàn không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm cao nhất được ghi nhận là 9,75, theo Pháp Luật TP. HCM.

Tương tự, môn địa lý cũng không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối, chỉ có 3 thí sinh điểm cao nhất là 9,5. Tỉ lệ thí sinh đạt điểm trên trung bình là 74,06% và đạt từ 8 điểm trở lên là 1,97%.

Nếu hai môn thi Sử và Địa trong tổ hợp Khoa học xã hội kết quả khá thấp thì Giáo dục công dân có phần khả quan hơn. Có 19 thí sinh đạt điểm 10; tỉ lệ đạt điểm trên trung bình là 98,56% và thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên là 40,29%.

Đối với tổ hợp Khoa học tự nhiên:

Môn Vật lý có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm; số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 53,48% và từ 8 điểm trở lên là 2,07%.

Môn Hóa học có 49,2% thí sinh đạt điểm trên trung bình, 2,18% thí sinh từ 8 điểm trở lên.

Sinh học cũng chỉ có 1 thí sinh đạt 9,75 điểm; số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 37.85% và từ 8 điểm trở lên là 1,08%, theo Vietnamnet.

Môn Toán chỉ có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, 68,47% thí sinh đạt điểm trên trung bình và 1,27% đạt điểm từ 8 trở lên.

Môn Ngữ văn có 5 thí sinh đạt 9 điểm. Số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 71,44% và từ 8 điểm trở lên là 0,71%. Có 28 thí sinh điểm dưới 1.

Ngoại ngữ là môn thi có nhiều điểm 10 nhất khi có tới 20 thí sinh. Ngoài ra, 49,25% thí sinh đạt điểm trên 5 và 7,87% thí sinh từ 8 điểm trở lên.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay cụm thi TP. HCM có 78.332 thí sinh đăng ký dự thi. Môn Ngữ văn có 78.017 học sinh dự thi; Toán: 77.918; Vật lý: 48.926; Hóa học: 49.928; Sinh học: 49.141; Ngoại ngữ: 69.411; Lịch Sử: 27.941; Địa lý: 7.088 và Giáo dục công dân: 22.918

Như Quỳnh