Tôi có một người hàng xóm chuyển đến ở được gần một năm. Mấy tháng nắng nóng, anh ấy câu trộm điện nhà tôi để để dùng cho các thiết bị nhà mình. Vậy, hành vi trộm cắp điện của anh ấy sẽ bị xử phạt ra sao? (Độc giả Trọng Quý, TP. Hà Nội).

Nghị định số 134/2013/NĐ-CP có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, hành vi câu trộm điện bị xử phạt căn cứ theo khoản 9, điều 12 Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định về Phạt tiền đối với hành vi trộm cắp điện như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng dưới 1.000kWh;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 1.000kWh đến dưới 2.000kWh;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 2.000kWh đến dưới 4.500kWh;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 4.500kWh đến dưới 6.000kWh;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 6.000kWh đến dưới 8.500kWh;

e) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 8.500kWh đến dưới 11.000kWh;

g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 11.000kWh đến dưới 13.500kWh;

h) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 13.500kWh đến dưới 16.000kWh;

i) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 16.000kWh đến dưới 18.000kWh;

k) Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 18.000kWh đến dưới 20.000kWh.

Bên cạnh đó, khoản 1 điều 10 Thông tư 30/2013/TT-BCT về trình tự ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật nêu rõ, trường hợp bên mua điện thực hiện hành vi quy định tại khoản 6 điều 7 Luật Điện lực (hành vi trộm cắp điện), bên bán điện được ngừng cấp điện ngay sau khi Biên bản vi phạm hành chính được lập theo quy định tại Nghị định 134/2013/NĐ-CP.

Trường hợp của anh có thể căn cứ số điện mà hàng xóm đã câu trộm và báo với cơ quan điện lực để có mức xử phạt thích hợp và bị cưỡng chế ngừng hành vi câu trộm điện.

Tuy nhiên, trước đó anh có thể trao đổi thẳng thắn với người hàng xóm để họ nhận ra việc làm vi phạm và hai bên thu xếp ổn thỏa mà không cần đến sự có mặt của cơ quan chức năng.

Nguyễn Vân