Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đưa ra 2 phương án điều chỉnh tuổi hưu để Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2019.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết, Việt Nam đang áp dụng tuổi nghỉ hưu hiện hành từ năm 1961, khi đó tuổi thọ trung bình rất thấp so với hiện nay. Ngoài ra, xu thế già hóa dân số và nguy cơ thiếu hụt lao động trong tương lai: năm 2000 số người bước vào độ tuổi lao động gấp 3,4 lần số người ra khỏi tuổi lao động, năm 2017 tỷ lệ này chỉ còn 1,4 và 2035 chỉ còn 1,2. Do vậy, việc điều chỉnh tuổi hưu là ứng phó với xu thế chung, không phải do Quỹ bảo hiểm mất cân đối, Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Diệp.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được đưa vào nội dung của dự án sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012 và được Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2019.

Phương án 1: Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam cho đến khi đạt tuổi 62, mỗi năm tăng 6 tháng đối với nữ cho đến khi đạt tuổi 60. Như vậy, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ đạt tuổi 60 vào năm 2030.

Phương án 2: Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam cho đến khi đạt tuổi 62, mỗi năm tăng 4 tháng đối với nữ cho đến khi đạt tuổi 60. Tuổi nghỉ hưu của nam sẽ đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ đạt tuổi 60 vào năm 2035, theo VTV.

Như Quỳnh